"Nu există civilizație fără hormoni tiroidieni"  (C.I. Parhon)     

DECLARAŢIA MANAGERULUI
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I.PARHON
PRIVIND
POLITICA IN DOMENIUL CALITĂŢII

Institutul National de Endocrinologie „C.I.Parhon” este o instituţie de interes public naţional, în domeniul public al statului, cu personalitate juridică, în administrarea şi subordinea Ministerului Sănătăţii având ca obiect de activitate asistenţa medicală, cercetarea ştiinţifică şi învăţământul medical de specialitate.

Misiunea Institutului National de Endocrinologie este de a oferi servicii medicale specifice care să rezolve problemele de sănătate ale pacienţilor cu patologie endocrină în mod eficient şi totodată de a promova dezvoltarea cercetării ştiinţifice de profil şi de a asigura formarea de specialişti în domeniul endocrinologiei. În viziunea conducerii Institutului, activitatea în sistemul sanitar în spiritul respectului faţă de bolnav şi banul public implică asigurarea unor servicii spitaliceşti de calitate, eficiente, care să răspundă aşteptarilor pacienţilor.
Valorile, principiile şi filozofiile noastre călăuzitoare sunt:
Al respectului şi grijii faţă de pacient
Al promovării cercetării fundamentale şi clinice pe bazele pricipiilor „good research practice”
Al respectului faţă de maeştrii nostri, profesionişti de înaltă ţinută şi faţă de tradiţiile Institutului recunoscute naţional şi internaţional
Management competitiv reflectat prin utilizarea judicioasa a resurselor umane, materiale si financiare pentru ca unitatea sanitara sa nu se confrunte cu disfunctionalitati.
Cresterea prestigiului endocrinologiei romanesti.
În îndeplinirea misiunii noastre vom ţine seama de următoarele principii:
acordarea de servicii de sănătate adecvate şi corecte;
disponibilitate;
promptitudine şi accesibilitate;
continuitatea asistenţei medicale;
eficacitate;
eficienţă;
echitate;
acordare de servicii medicale bazate pe evidenţe şi cunoştinţe;
servicii medicale centrate pe pacient, asigurând integritatea fizică şi psihică a acestuia;
implicarea pacientului informat în deciziile medicale;
confidentialitatea datelor personale si medicale ale pacientului;
siguranţa pacientului.

Principalele direcţii ale politicii noastre referitoare la calitate sunt:

orientarea spre pacienţi, prin recunoaşterea şi satisfacerea deplină a nevoilor şi aşteptărilor acestora

implicarea întregului personal prin: organizare, instruire continua şi motivare

 

 

Indeplinirea misiunii noastre impune indeplinirea urmatoarelor obiective principale:

sa asiguram servicii medicale in regim de spitalizare continua, de zi si ambulatorii pacientilor cu patologie endocrina, folosind cele mai eficiente metode de diagnostic si tratament, pe baza cunostiintelor si dovezilor stiintifice, bunei practici si experientei;

sa punem serviciile noastre la dispozitia tuturor solicitantilor si sa oferim ingrijiri echitabile tuturor pacientilor;

sa asiguram continuitate in ingrijiri;

sa obtinem rezultate benefice in evolutia pacientilor in cel mai scurt timp posibil;

sa atingem eficienta terapeutica folosind minimum de resurse;

sa personalizam contextul terapeutic al pacientilor in acord cu integritatea lor fizica si psihica, cu nevoile de etapa si NUMAI cu acceptul acestora;

sa incurajam pacientul si apartinatorii sa fie parte integranta din echipa multidisciplinara de diagnostic si terapie;

sa oferim servicii medicale sigure in care riscurile sa fie infatisate pacientilor, iar cele previzibile sa fie eliminate;

sa asiguram accesul la interventiile terapeutice precoce in intervale de timp rezonabile.


Propunându-ne aceste direcţii prioritare,urmărim permanent menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, implementat în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2015 si ISO 15224.


În calitate de manager interimar, îmi asum întrega responsabilitate pentru realizarea prezentei politici referitoare la calitate şi a obiectivelor calităţii şi mă angajez:


să asigur condiţiile pentru cunoaşterea, menţinerea, analiza şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii

să asigur resursele materiale şi umane adecvate implementării şi menţinerii prezentei politici şi a obiectivelor calităţii în conformitate cu legea.

să asigur realizarea unui nivel ridicat de performanţă al serviciilor oferite, cu respectarea cerinţelor legale aplicabile domeniul nostru de activitate;

să asigur conştientizarea, implicarea şi angajamentul tuturor angajaţilor pentru implementarea politicii şi realizarea obiectivelor calităţii

 

 

 


să asigur condiţiile necesare pentru pregătirea personalului în vederea îndeplinirii sarcinilor şi a responsabilităţilor

să asigur în cadrul organizaţiei comunicarea importanţei satisfacerii cerinţelor pacientilor, a politicii referitoarea la calitate

să analizez periodic politica şi obiectivele calităţii stabilite pentru a mă asigura de adecvarea şi eficienţa continuă a acestora;

sa monitorizez Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica cu privire la implementarea si dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial si Echipa de gestionare a riscurilor.

 

Solicit fiecărui angajat să fie pe deplin conştient de responsabilitatea personală faţă de calitatea muncii depuse, să cunoască şi să îndeplinească prevederile documentelor sistemului de management al calităţii şi să transpună în viaţă principiul care poziţionează PACIENTUL în centrul atenţiei.

 

Manager interimar
Ec. Carmen Simona HIRTEA
Data: 03.01.2018

 

 

 

70 de ani de activitate medicală și științifică ai Institutului Național de Endocrinologie   "C.I.Parhon", marcați printr-un film aniversar


FIȘIER

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 15.00


INTERNĂRI

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 13.00


CONSULTAȚII

» ADULŢI

Cu bon de ordine la FIŞIER

Program: Luni – Vineri
Între orele: 7.30 – 9.00

» COPII

Program: Marți – Joi
Între orele: 12.00 – 14.00


PROGRAMĂRI

» COPII

Consultatiile de endocrinologie pediatrica

(copii si adolescenti in varsta de pana la 18 ani) 

se fac NUMAI pe baza unei PROGRAMARI, obtinute in prealabil, la nr. de telefon 0760 669 984 !

Program: Luni – Vineri
Între orele: 07.00 – 08.00

                14.00 - 15.00

Telefon: 0760 669 984